آیا گوشی موبایل می تواند بیماریزا باشد؟

شاید تا چندی قبل دغدغه اکثر مردم در مورد گوشی های موبایل مربوط به امواج آنها و عوارض ناشی از آن بود اما امروزه بحث پر رنگ تری که در حال مطرح شدن است بحث انتقال بیماری های عفونی از طریق این وسیله می باشد که می تواند ناراحتی های گوارشی و بیماری های تنفسی ایجاد نماید. تماس دست با محیط اطراف در شبکه های حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس های شهری، مترو و تاکسی میکروب های مختلفی به گوشی همراه منتقل می کند. به علت جمع شدن بیش از حد باکتریها بر روی صفحه گوشی، تعداد میکروب های منتقل شده به بدن در حین غذا خوردن می تواند به آستانه بیماریزایی نزدیک شود. در صورتی که میکروب ها به تعداد بالا به معده راه پیدا کنند بیماری هایی از جمله اسهال، درد شکم و التهاب روده در پیش رو خواهد بود. برای جلوگیری از این روند، بایستی هفته [...]