چرا گاهی بی دلیل خسته و بی حال می شویم؟ راه حل چیست؟

حتما کرختی و بی حالی روزهایی که سرما خورده اید را به خاطر دارید، علت آن بی حالی و کوفتگی چیست؟ سیستم ایمنی ما برای اینکه بتواند با تمام قوا ماشین جنگی خود را در برابر هجوم عوامل بیگانه به حرکت درآورد نیاز به پشتیبانی و تامین نیروی بسیار بالایی دارد و بدن برای فراهم کردن این نیرو، با القای حس خستگی، سبب ایجاد کم تحرکی در بیمار می شود. طبیعتا هرچه بدن کم تحرک تر باشد مصرف انرژی آن پایین تر است و انرژی بیشتری برای مبارزه با بیماری باقی می ماند و به همین علت است که در هنگام بیماری پزشکان توصیه می کنند که به اندازه کافی استراحت داشته باشیم. جالب است بدن ما به صورت هوشمندانه ای از این مطلب آگاه است و سعی می کند با القای حس بی حالی و خستگی تحرک را کاهش دهد و انرژی بیشتری در بدن ذخیره کند. بنابراین بی [...]