تمیز کردن داخل فر با روشی بهتر، 3 گام موثر!

با یک جمله ی کلیدی که آشپزخانه قلب هر خانه است این مطلب را شروع می کنیم! گام اول: تمیز کردن سینی فر و توری فلزی برای تمیز کردن اجاق گاز و یا فر ابتدا از فضای داخل آن شروع کنید. برای تمیز کردن سینی فر و توری فلزی آنها را خارج کنید و داخل سینک پر از  محلول آب و صابون قرار دهید و اجازه دهید مدت 20 دقیقه در این محلول باقی بمانند سپس با اسفنج شروع پاک کردن مواد غذایی باقی مانده بر روی آنها کنید. گام دوم: تمیز کردن فضای داخلی فر برای پاسخ به این سوال که چگونه داخل فر را تمیز کنیم باید بگوییم پیش از شستشوی فضای داخلی فر بهتر است با استفاده از جارو برقی خرده نان ها و خرده مواد غذایی که در طول پخت و پز ها معمولا داخل فر باقی مانده است جمع کنید. در پاک کردن فضای داخلی فر [...]