نظافت بهتر و آسانتر سرویس های بهداشتی

بدون شک پاکیزگی و نظافت سرویس های بهداشتی اولویت اصلی در برقراری بهداشت خانه و تامین سلامت خانواده است. امروزه به دلیل افزایش آپارتمان نشینی و کاهش متراژ خانه ها، سرویس های بهداشتی با فضای مرطوب و کم نور خود شرایط مطلوبی را برای رشد انواع میکروب های بیماریزا فراهم کرده اند. شستشوی سرویس های بهداشتی با آب و مواد شوینده می تواند نظافت و پاکیزگی سرویس های بهداشتی را تا چندین ساعت تضمین کند اما به علت فضای مرطوب و وجود همیشگی باکتری ها در این قسمت از خانه، بار میکروبی طی 10 الی 12 ساعت بعد دوباره رو به افزایش می رود. در صورتی‌که تعداد میکروب ها در سطوح، از حد مشخصی بیشتر شود انتقال آلودگی به خارج از دستشویی بیشتر می شود و احتمال راه یافتن باکتری ها به هوا نیز وجود خواهد داشت. در صورت ورود به هوا، باکتری های بیماریزا به راحتی به تمام نقاط [...]