ذهن آرام چه تاثیری بر دستگاه گوارش، سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری های عصبی دارد؟

آیا تا به حال این موضوع فکر کرده اید که حالت آرامش و یا آشفتگی ذهن چه تاثیری بر تعداد باکتری های خوب و بد روده دارد؟ تحقیقات نشان داده است که مغز ماده ای به نام گابا تولید می کند که به طور مستقیم بر رشد باکتری های مفید روده اثرگذار است. موضوع جالب این است که این ماده در ذهن آرام بیشترین و در هنگام افسردگی کمترین میزان تولید را دارد. تکنیک های آرام سازی ذهن مانند مراقبه، راز و نیاز و دعا از جمله مواردی است که تاثیر قابل توجهی بر تولید این ماده دارند. این در حالی است که در افسردگی تولید گابا کاهش  یافته و به همین دلیل افرادی که افسرده هستند علاوه بر مشکلات روحی و روانی مشکلات گوارشی متعددی را هم تجربه می کنند. یکی دیگر از عوامل تاثیر گزار بر تعادل و سلامت دستگاه گوارش سیستم ایمنی است. در هنگام آرامش ذهن، [...]