احساس خوب پاکیزگی

در عصر ماشین و تکنولوژی با افتادن زندگی ها بر دور تند آن گاهی اوقات آدم‌ها در مورد تمیزی و نظافت خود و خانه‌شان کمتر توجه‌ نشان می‌دهند؛ یعنی گاها می‌توان گفت فرصت کافی برای این کار ندارند! اما شاید جالب باشد که بدانیم یکی از علل خستگی ذهنی و نابسامانی روحی، از به هم ریختگی اطراف ما ناشی می شود. در صورتی که برای امور روزانه و هم نظافت فردی و محیطی برنامه داشته باشیم روحیه بهتری در انتظار ما خواهد بود. یک خانه تمیز و مرتب و یا یک محل کار سالم و مرتب، روحیه را بهتر می‌کند. وقتی در پایان یک روز کاری، خسته‌ به منزل می‌آییم، مطمئنا اصلا دوست نداریم وارد خانه ای به هم ریخته و کثیف شویم. به هم ریختگی منزل، انرژی و شادابی انسان را تحلیل می برد و بر شرایط تنش‌زای زندگی اضافه می کند. برعکس، افرادی که بهداشت فردی و نظافت [...]