روش صحیح برای نظافت بهتر اجاق گاز

یکی از نقاط پرخطر برای جمع شدن میکروب‌ها و تکثیر شدن آن‌ها سطح اجاق گاز است. این محیط به دلیل دمای مطلوبی که برای رشد میکروب‌ها دارد می تواند کانون رشد انواع باکتری‌های بیماریزا شود و به این علت است که نظافت این وسیله همیشه بایستی ملکه ذهن باشد. علاوه بر میکروب‌زدایی شدن، نظافت روزانه سطح اجاق گاز مانع از رسوب چربی بر سطح می‌شود و این حالت از خوردگی و فرسودگی سطوح جلوگیری می‌کند. برای تمیز کردن اجاق گاز دو فاز نظافت وجود دارد. فاز اول فاز از بین بردن آلودگی‌های قابل رویت است. این کار بایستی هر هفته یکبار انجام شود. بدین منظور هر پنجشنبه قسمت‌هایی که جدا می‌شوند را بردارید و برای پاک کردن لکه‌های چربی، آن‌ها را در مخلوط آب‌ گرم و مایع ظرفشویی در سینک یا وان حمام بخیسانید. سپس صفحه اصلی اجاق را نیز به مخلوط آب‌ گرم و ماده شوینده آغشته کنید. با [...]