غرق در افکار شدن ما را از تجربه کردن زمان حال باز می دارد. در این هنگام تلنگری به خود بزن و آگاهانه به زمان حال برگرد. غرق شدن در افکار آشفته و تخیلات، شما را بر قایق شکسته ای سوار خواهد کرد که در یک شب مه آلود بر دریایی پرتلاطم، شما را به گذشته ای دردناک و یا به آینده ای ترسناک سوق می دهد. توهماتی شکل می گیرد که هیچگاه درست نبوده و شکل گیری آنها ناشی از فشار جامعه و سختگیری ها و خشونت های بی مورد خانواده بوده است که بر کودک درون آثار منفی آن بدین شکل جلوه کرده است. زمان گذشته و آینده ای که در دهن شما شکل می گیرد متعلق به شما نیست این زمان ها از افکاری سرچشمه می گیرند که توسط افراد مختلف به مرور زمان بر شما تحمیل شده اند و شما نقشی در آن نداشته اید. اما زمان حال متعلق به شماست و شما خالق این زمان هستید بنابراین تمام سعی شما بر آن باشد که به این زمان برگردید و انرژی ذهن و سرمایه فکری خود را بر این زمان سرمایه گذاری کنید. انرژی مثبت موجود در عالم هستی در یکایک افرادی که در این کره خاکی زندگی می کنند جریان دارد اما برخی بهره بیشتری از آن دارند و برخی دیگر بسیار کم نصیب اند. این جریان مثبت انرژی زمانی به ایده آل خود می رسد که موانع آن را در ذهن خود برطرف کرده باشیم. یکی از این موانع غرق شدن در افکار پرتلاطم و آشفته است. پس سوال این است که چگونه ذهن خود را آماده دریافت انرژی های مثبت و سازنده کنیم. جواب این سوال تمرین است. هر گاه که متوجه می شوید که در حال فرورفتن در افکار هستید به خود تلنگری بزنید و یادآوری کنید که در این هنگام باید بر روی کاری تمرکز کنید. برای کارهای روزانه خود برنامه داشته باشید و سعی کنید کمتر وقتی را به کلافگی و سردرگمی سپری کنید. هر کاری که انجام می دهید به خوبی بر روی آن تمرکز کنید و هر وقت احساس کردید که در حال ورود به افکار هستید به صورت آگاهانه جلوی آن را بگیرید. دومین کار این است که گفتگوی درونی را به کمترین مقدار خود برسانید. گاهی اوقات ما به صورت درونی خیلی با خود صحبت می کنیم و در بیشتر موارد شخص درونی انرژی منفی به زندگی تزریق می کند. این صدایی که با شما صحبت می کند متعلق به شما نیست بلکه نماینده تمام کسانی است که در گذشته با آنها برخورد داشته اید و در قالب یک صدا با شما صحبت می کند. سرزنش ها، تحقیرها و احساس گناهی که از طریق این صدا به شما منتقل می شود جلوه ای از روح تنبیه گر و آموزش های نادرست گذشته است. از سوی دیگر گفتگوی درونی مانند یک اپلیکیشن پر مصرف است که انرژی ذهن را تخلیه می کند و شارژ مغز را خالی می کند. شما در هر روز مقدار انرژی مشخصی در اختیار دارید و باید آن را به خوبی برای زندگی ایده ال خود مدیریت کنید. انرژی ذهنی خود را به بد افزار ها و اپلیکیشن های غیرکاربردی نسپرید. غرق شدن در افکار و گفتگوی زیاد درونی دو نرم افزار پرمصرف و غیرکاربردی در ذهن هستند که انرژی را به سرعت تخلیه می کنند. شور و شوق زندگی و احساس زیبایی را هنگامی تجربه خواهید کرد که انرژی های خود را صرف امور موجود در زمان حال کنید. ذهن خود را پاکسازی کنید و اپلیکیشن های مفید و کاربردی را بر آن نصب کنید. این ذهن در اختیار شماست تا هر آنگونه که دوست دارید آن را برای رسیدن به اهدافتان برنامه ریزی کنید. اهداف بزرگ داشته باشید و از درون خود را لایق بهترین ها بدانید چون که شما یکتا در عالم و بهترین هستید. لایق دانستن خود زمینه ساز موفقیت های پی در پی است.