در هنگام نظافت کردن از ناحیه تمیزتر شروع به نظافت کنید و سپس به سمت نواحی آلوده تر بروید.

سطوحی که خیلی در تماس با دست هستند نظیر دستگیره های دست، دسته صندلی ها، سطوح میزها، کلید ها و پریز های برق، باید روزانه ضدعفونی شوند.

در اماکن عمومی جایی که مردم با سطوح در تماس هستند ضدعفونی باید به صورت روزانه به فواصل زمانی 2 یا 4 ساعت انجام گردد.

در ادارات و سازمان ها نواحی که در تماس با ارباب رجوع باشند نیاز است با برنامه متفاوتی نسبت به کارمندان انجام گردد.

برای شستشو از دترجنت های ملایم قلیایی استفاده شود. برای ضدعفونی کردن از محصولات سریع الاثر و مناسب برای اهدف خود استفاده نمائید. برای مثال برای ضدعفونی سطوح پرتماس از ضدعفونی کننده مخصوص سطوح استفاده کنید و یا برای ضدعفونی سرویس های بهداشتی از ضدعفونی کننده مخصوص سرویس های بهداشتی استفاده نماید.

حتما داخل سطل آشغال ها از کیسه های مخصوص استفاده کنید و دقت نمایید میزان آشغال از دو سوم بیشتر نشود. سعی شود روزانه سطل ها تخلیه شوند به ویژه در اماکن عمومی این کار حیاتی تر است.

در پایان هر بار پاکسازی ابزار مریوط به نظافت به خوبی شسته شوند. دست کش های چندبار مصرف را در آب با دمای 90 درجه سانتی گراد شسته شوند. برخی از ابزار را نیز می توانید با ضدعفونی کننده سطوح میکروب زدایی نمائید.