* همیشه هنگام نشستن و یا دراز کشیدن بر روی دستگاه ها از حوله استفاده کنید. این کار باعث می‌شود که بدن شما آلوده نشود.

* وسایل و دستگاه هایی که قصد استفاده دارید را با ضدعفونی کننده سطوح تمیز کرده تا احتمال انتقال هر نوع بیماری به صفر برسد.

* بعد از پایان تمرینات دست های خود را شسته و دوش آب گرم بگیرید.

* بهتر است لباس زیر شما نخی بوده و از الیاف مصنوعی و رنگی نباشد. لباس های ورزشی و مخصوصا لباس زیر بهتر است از نوع مرغوب باشد چراکه عرق کردن بدن سبب خیس شدن آنها و احتمال جذب پوستی برخی ترکیبات گردد.

به دلیل مرطوب شدن لباس های زیر، امکان رشد قارچ ها و باکتری ها وجود دارد. بنابراین در شستشوی روزانه این لباس ها کوتاهی نکنید.

* محیط ورزش بایستی از تهویه مناسب برخوردار باشد. این امر موجب استفاده مطلوب از ظرفیت تنفسی یعنی تنفس عمیق و کافی می شود و سبب باز شدن مجاری تنفسی فوقانی می گردد.

* هیچ وقت بهداشت فضای ورزشی را نادیده نگیرید، فضای ورزشی هم می تواند سلامت شما تضمین کند و هم عامل بیماری شما شود. دقت کنید که باشگاه از نظافت خوبی برخوردار باشد و حتما” توجه کنید که این مورد از طرف مدیریت باشگاه مورد اهمیت است یا نه؟ نظافت سرویس بهداشتی و حمام باشگاه نیز عامل مهمی در پاکیزه بودن باشگاه است، دقت کنید که مواد بهداشتی و نظافتی در این مکان ها هست یا نه.

* خیلی از باشگاه های ورزشی چیز به اسم رختکن ندارند و ورزشکار هر کجا که راحت باشد لباسش را عوض می کند! چند کمد لباس نمی تواند به معنی رختکن باشد. در رختکن به بهداشت و پاکیزه بودن آن دقت کنید همچنین توجه کنید که آیا کمدهای موجود در رختکن از امنیت مناسبی برخوردار است یا نه؟