روزانه صدها فکر و خیال به ذهن خطور می کند و این افکار تاثیر مستقیمی در زندگی دارند. هر احساسی که در ذهن پدیدار می شود بایستی به شکل درستی مدیریت شود تا بتوان سلامتی ذهن و جسم را ارتقا داد. دفن کردن احساسات در ذهن و یا ابراز نادرست آنها سبب استرس، ناراحتی و اضطراب و متعاقب آن مشکلات جسمانی می گردد. شناخت احساسات و مدیریت صحیح آنها گامی اساسی در جهت شناخت خود و تسلط بر زندگی است. ضمیر ناخودآگاه مخزن افکار و احساسات است بنابراین کلید موفقیت و افزایش کیفیت زندگی را بایستی در این ناحیه جستجو کرد.

تکنیکی که می تواند باعث ارتباط فرد با مخزن افکار شود مدیتیشن است. با این روش می توان شفاف تر ذهن خود را ببینید و هنگامی که افکار در ذهن به شفافیت دیده شوند می توان به راحتی آنها را مدیریت کرد.

از دیگر نکات موثر در زندگی این است که زندگی متعادلی داشته باشید، یاد بگیریم که بیش از حد خود را برای مشکلات ناراحت نکنید. این به آن معنا نیست که وقتی استرس، اضطراب یا ناراحتی دارید خود را خوشحال و سرزنده نشان دهید بلکه بیانگر برخورد درست و کنار آمدن با این احساسات منفی است و بتوانید روی مسائل مثبت زندگی تمرکز کنید. قطعا مشکلات به آن اندازه که شما فکر می کنید بزرگ نیستند و این مسائل حاصل ترس های واهی و ذهن ناآرام است. هیچ اتفاقی در این دنیا آنقدر بد و ترسناک نیست که نتوان راه حلی برای آن پیدا کرد. قدرت ذهن بشر بسیار فراتر از مشکلاتی است که پیش روی او قرار دارد و تنها کافیست ذهن خود را آرام کنید و برای هر مسئله راه حلی را جستجو کنید.

راه دیگری که باعث می شود ترس و خشم رنگ ببازند، راز و نیاز کردن و ارتباط با خالق است. هر چه با این منشا نورانی اتصال بیشتری داشته باشید بزرگی خدا در وجود پر رنگ تر و به همان اندازه مسائل زندگی کوچک تر می شوند. آن هنگام است که می بینید مشکلاتی که روزی برای شما دیوانه وار بود امروز برایتان موضوعی پیش پا افتاده جلوه می کند که بایستی با تکیه بر هوش و توانایی خود راه حلی برای آن پیدا کرد.