مطالعات نشان می دهد که افراد مبتلا به بیماری COVID-19 می توانند در بازدم های خود حتی بدون عطسه و سرفه نیز ویروس را به هوا انتقال دهند. حدود 30 تا 40 درصد افراد مبتلا به کرونا ویروس با نفس کشیدن ویروس را به هوا انتقال می دهند. در این پژوهش که بر روی 246 بیمار مبتلا به کرونا ویروس انجام شد مشخص شد بیمارانی که از ماسک استفاده می کنند میزان ویروس بسیار کمتری را به هوا انتقال می دهند در واقع ویروس در حفرات ماسک به دام افتاده اند.

همین حالت برای افراد سالم هم نقش دارد یعنی اینکه در هنگام دم، ویروس هایی که در هوا وجود دارد قبل از اینکه به مخاط بینی برسند توسط ماسک به دام می افتند. البته ماسک های مختلف توانایی های متفاوتی در مهار ویروس دارند. ماسک های خانگی از نوع کتانی و پارچه ای به خوبی ماسک های پرستاری و جراحی توان مهار ویروس را ندارند اما به هر حال با توجه به اینکه ذرات ویروس در قطرات تنفسی وجود دارند ماسک های دست ساز پارچه ای و یا کتانی هم می توانند بار ورودی ویروس به بینی و دهان را کاهش دهند.

در این مطالعه که در نشریه Nature Medicine منتشر شده است نشان می دهد که ماسک های دست ساز و پارچه ای نیمی از قابلیت ماسک های جراحی در مهار ویروس را دارند. یکی از مشکلاتی که در ارتباط با ماسک های دست ساز و پارچه ای وجود دارد این است که به خوبی در اطراف بینی کیپ نمی شوند و همین باعث عبور برخی ذرات از گوشه و کناره های ماسک به داخل دهان و بینی می گردد. همچنین همانطور که در جامعه مشاهده می شود برخی از مردم روش استفاده صحیح از ماسک را نمی دانند به عنوان نمونه تنها روز دهان را می پوشانند و یا از روش بستن صحیح بندها مطلع نیستند. به همین منظور است که از تاریخ 4 مارس، پایگاه اطلاعاتی JAMA یکی از بخش های کلیدی وبسایت خود را به نحوه پوشیدن صحیح ماسک در هنگام اپیدمی اختصاص داده است. هر ماسک از هر نوعی که باشد در دروه اپیدمی می تواند مفید واقع شود همچنین پوشیدن ماسک باعث می گردد که افراد ناقل میزان کمتری ویروس را در هوای اطراف خود منتشر کنند. در این مقاله عنوان شده است که ماسک های N95 مطمئن ترین ماسک ها برای جلوگیری از ورود ذرات ویروسی هستند و در اولویت اول برای کادر درمان مورد استفاده قرار می گیرد. وجود چنین آیتمی برای پرستاران و پزشکان که ارتباط نزدیکی با بیماران دارند آیتمی ضروری می باشد.

در خصوص بحث پیشگیری از کرونا ویروس، دوباره تاکید می گردد که در کنار استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و انجام دقیق بهداشت دست اهمیت بسزایی دارد چراکه استفاده از ماسک در کنار رعایت فاصله اجتماعی می تواند حجم ورودی ویروس به بدن را به شدت کاهش داده و قدرت بیماری زایی را کاهش دهد.