معمولا یکی از دلایل فکر و خیالات آزار دهنده، نگرانی از واکنش اطرافیان است که سبب بروز اضطراب و دل مشغولی و در نهایت افت کیفیت زندگی می شود. هر چه بیشتر به این فکر و خیالات بپردازید نیروی بیشتری به آنها می دهید و قدرت بیشتری برای تحت تاثیر دادن زندگی شما می گیرند. حضور افراد مختلف در ذهن تولید کننده انرژی های منفی است که در نهایت تبدیل به درد و اضطراب می شود. درحالیکه می توانید این اثر منفی را تا صفر هم کاهش دهید. اگر قادر به چنین کاری شوید فکر آزاد می شود و احساس سبکی و آسودگی عمیقتری در زندگی جاری خواهد شد. اما چگونه باید استقلال ذهنی خود را تقویت کنیم و از آشفته بازار ترددهای بی مورد افراد در ذهن خود جلوگیری کنیم؟ در زیر به چند نکته مهم اشاره می شود:

* بیشتر به زندگی خود بها دهید. با داشتن برنامه و هدف اجازه ندهید که کلافگی بر شما چیره شود.

* به صورت آگاهانه با این مسئله روبر و شوید. هرگاه متوجه می شوید که به شخصی در ذهن خود فکر می کنید به خود یادآوری کنید که بهتر است بر کار و برنامه خود تمرکز نمایید.

* در زمان حال زندگی کنید و کمتر به سراغ خاطرات گذشته بروید.

* عبادت و راز و نیاز را فراموش نکنید. در هنگام عبادت فکر شما از افراد خالی گشته و به انرژی های والاتری متصل خواهد شد.

* حضور افراد منفی باف را در پیرامون خود کاهش دهید تا از ورود انرژی های منفی به ذهن خود جلوگیری کنید.

* دیسیپلین و انضباط شخصی داشته باشید. زمان بیداری و خواب خود را تنظیم کنید و سعی کنید تایم بیشتری را به مطالعه اختصاص دهید.

* داشتن نظم در احساسات و تمایلات از همه مهمتر است. وجود نظم فکری و ذهنی باعث می شود بتوانید در برخورد با موضوعات مختلف واکنش درست داشته باشید.