یکی از نقاط پرخطر برای جمع شدن میکروب‌ها و تکثیر شدن آن‌ها سطح اجاق گاز است. این محیط به دلیل دمای مطلوبی که برای رشد میکروب‌ها دارد می تواند کانون رشد انواع باکتری‌های بیماریزا شود و به این علت است که نظافت این وسیله همیشه بایستی ملکه ذهن باشد. علاوه بر میکروب‌زدایی شدن، نظافت روزانه سطح اجاق گاز مانع از رسوب چربی بر سطح می‌شود و این حالت از خوردگی و فرسودگی سطوح جلوگیری می‌کند. برای تمیز کردن اجاق گاز دو فاز نظافت وجود دارد. فاز اول فاز از بین بردن آلودگی‌های قابل رویت است. این کار بایستی هر هفته یکبار انجام شود. بدین منظور هر پنجشنبه قسمت‌هایی که جدا می‌شوند را بردارید و برای پاک کردن لکه‌های چربی، آن‌ها را در مخلوط آب‌ گرم و مایع ظرفشویی در سینک یا وان حمام بخیسانید. سپس صفحه اصلی اجاق را نیز به مخلوط آب‌ گرم و ماده شوینده آغشته کنید. با این روش آلودگی‌های مختلف از سطح اجاق گاز زدوده می‌شوند و راه برای ضدعفونی و نظافت روزانه مهیا می‌گردد. فاز بعدی نظافت انجام ضدعفونی روزانه اجاق گاز است. بدین منظور هر روز اول صبح سطح اجاق گاز با محصول ضدعفونی کننده سطوح میکروب‌زدایی می‌شود. این کار علاوه بر جلا دادن سطح، باعث از بین بردن انواع میکروب‌های موجود بر روی اجاق گاز می‌شود. طرز ضدعفونی به این شکل است که در ابتدا چند پاف محصول را بر روی اجاق گاز اسپری کرده و سپس با یک دستمال تمیز سطح را تمیز می‌کنیم. در صورت عدم رعایت بهداشت اجاق گاز، احتمال ورود میکروب‌ها به مواد غذایی زیاد است.