یکی از گرایش های جدید که در بازار وسایل خانگی دیده می شود استفاده از برخی رنگ های فانتزی در تهیه وسایل خانگی از جمله یخچال، بدنه LED وLCD ها، میزهای غذا خوری، کابینت ها و سایر وسایل است. این رنگ ها از نظر شیمیایی ناپایدار بوده و به مرور زمان خاصیت خود را از دست می دهند به صورتی که شستشو با آب و مواد شوینده این تغییر رنگ را تسریع می کند. از عوامل دیگری که می تواند بر ثبات این رنگ ها اثر منفی داشته باشد مواد ضدعفونی کننده هستند. مواد ضدعفونی کننده به دلیل داشتن ترکیبات خاص خود، سبب تغییر رنگ سریع و گسترده این نوع سطح می شوند (به دلیل برخوردار بودن از ترکیبات آمونیومی). بنابراین قبل از استفاده از محصولات میکروزدا، در خصوص رنگ سطحی که قرار است بر روی آن ضدعفونی کننده را استفاده کنید مطمئن شوید. در دفترچه محصولات خانگی معمولا در خصوص شستشو و نکات احتیاطی مطالبی قید می شود. البته لازم به ذکر است که کاربرد چنین رنگ هایی در وسایل خانگی محدود است و بیشتر شرکت های تولیدی از رنگ های قوی و پایدار استفاده می کنند. به هر حال توصیه می گردد به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به ظاهر دستگاه، از نوع رنگ به کار رفته اطمینان حاصل کنید.