به طور کلی مواد غذایی تفاوت های زیادی در سرعت فاسد شدن دارند و از این نظر مواد غذایی در سه گروه زود فاسد شونده، نیمه فسادپذیر و دیرفساد تقسیم بندی می شوند. مواد غذایی زود فاسد شونده نظیر شیر، گوشت و تخم مرغ را فقط مدت کوتاهی آن هم در یخچال می توان نگهداری کرد این نوع مواد غذایی به دلیل فراهم کردن محیط مناسب برای باکتری ها به شدت پتانسیل فسادپذیری دارند. از این رو حتی برای نگهداری آنها در یخچال نیز بایستی نکات مهمی که ارتباط مستقیم با سلامتی دارند رعایت نمود. از جمله این موارد تمیز بودن شلف های داخلی یخچال، دیواره ها و طبقات آن است. میکروب های فرصت طلبی همانند قارچ ها می توانند به تعداد زیاد به دیواره یخچال متصل شوند و مواد غذایی از جمله گوشت و شیر را به سرعت فاسد کنند. برای حذف این عوامل تهدید کننده لازم است هفته ای یکبار داخل یخچال با ماده ضدعفونی مخصوص این کار میکروب کشی شود قطعا این کار برای افزایش سلامتی و حفظ شادابی خانواده تاثیر گذار است. اهمیت این کار به این دلیل است که روزانه مواد غذایی مختلفی در یخچال نگهداری می شود و ممکن است سهوا و یا به دلیل بی دقتی در نگهداری، نقاط مختلف یخچال آغشته به مواد غذایی شود. میکروب ها از جمله باکتری ها به آرامی بر روی این مواد غذایی رشد می کنند. باکتری هایی که بدین طریق بر روی مواد غذایی رشد می کنند با ترشح سم به داخل سایر مواد غذایی، سبب بروز علائم مسمومیت غذایی از جمله درد ناحیه شکم، اسهال و سایر علائم مسمومیت از جمله حالت تهوع می شوند که در کمتر از یکساعت و یا بیشتر از 48 ساعت پس از مصرف غذای آلوده ظاهر شود.