بدن ما همانند میزبانی برای رشد برخی از میکروب ها عمل می کند در واقع آنها برای ادامه نسل در طبیعت باید میزبان خود را پیدا کنند و درآن تکثیر شوند. میکروارگانیسم ها در طبیعت پراکنده شده اند و به دنبال فرصت هایی هستند تا موقعیت مناسبی را برای نزدیک شدن به میزبان بیابند. این عوامل میکروبی ممکن است به شکل نامحسوسی خود را به خانه و محل سکونت برسانند و در جاهایی که اصلا تصور نمی کنیم در حال تکثیر باشند. یکی از مکان هایی که شاید دور از تصور ما باشد یخچال است اما در یکی از مقالات علمی که در سال 2017 منتشر شده و نتایج آن در نشریه بین المللی American journal of Infectious diseases  منتشر شده است نشان می دهد که از نمونه های گرفته شده از 50 یخچال به صورت تصادفی، تقریبا 100 درصد آنها دچار آلودگی باکتریایی، 32 درصد دارای آلودگی قارچی و 8 درصد آلودگی های انگلی داشته اند (در این تحقیق به دلیل محدودیت های آزمایشگاهی بر روی ویروس ها ارزیابی انجام نشده است.
سویه های باکتریایی شناسایی شده به صورت زیر بوده است:
27.3 درصد استافیلیوکوک اورئوس
20.2 درصد اشریشیا کلی
13 درصد شیگلا
11.9  سودوموناس آئروژینوزا
8.3  درصد آئروموناس هیدروفیلیا
5.9  درصد سالمونلا تیفی
5  درصد کلبسیلا پنومونیه
و …
آلودگی های قارچی به شکل زیر هستند:
54 درصد کاندیدا آلبیکانس
43  درصد قارچ های گونه پنیسیلیوم
2.7 درصد آسپرژیلوس فلاوس
انگل های شناسایی شده:
50 درصد انتامبوا هیستولیتیکا
50 درصد آسکاریس لومبرکوئید
در این مطالعه به دلیل محدودیت کشت و تکثیر، بر روی ویروس ها ارزیابی انجام نشده است اما چنین حجم و تنوع میکروبی در یخچال جای شک و تردیدی باقی نمی گذارد که تعداد بالایی از ویروس ها نیز در چنین محیطی پرسه می زنند. اگرچه دمای پایین یخچال رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها را آهسته می کند اما به معنای توقف رشد آنها نیست و پروسه تکثیر به صورت زمینه ای و آهسته در حال پیشروی است. این میکروب ها از نوع باکتری، قارچ و ویروس ها می توانند در هوا نیز منتشر شوند و در فضای یخچال به قفسه ها و دیواره های یخچال متصل شوند.

راه مناسب برای رفع چنین مشکلی چیست؟ با در نظر گرفتن چندین فاکتور مهم می توان انتشار چنین میکروب هایی در فضای یخچال را کنترل نمود. در ابتدا برای هر ماده غذایی بدانید که مدت ماندگاری آن در یخچال به چه میزان است و سعی کنید بیشتر از این زمان ماده غذایی را در یخچال نگهداری نکنید. هر ماده غذایی را در ظرف مخصوص آن در یخچال قرار دهید و از گذاشتن مواد غذایی رو باز در یخچال اکیدا خودداری کنید. هر هفته یکبار فضای داخل یخچال را مرتب کنید و مواد غذایی را که لازم ندارید از آن خارج نمایید. می توانید بعد از مرتب کردن یخچال دیواره های آن را با ضدعفونی کننده میکروزدا ضدعفونی کرده و پس از یک دقیقه با دستمال تمیز پاک کنید. از اینرو باید تا حد امکان توجه بیشتری به بهداشت یخچال کرد چرا که ممکن است غفلت در این موضوع پشیمانی به دنبال داشته باشد.