خانه خود را روزانه نظافت کنید و در این مورد هیچگاه تنبلی به خود راه ندهید. شاید این جمله مقداری سختگیرانه باشد اما بدانیم که تمیز کردن منزل اثرات قابل توجه در سر و سامان دادن به امور روزانه دارد. ذهن منسجم و متمرکز از اثرات تمیز کردن و انجام دادن منظم امور خانه است. هنگامی منزل خود را مرتب می کنید همزمان به مرتب شدن بخشی از ذهن خود نیز کمک کرده اید. با این کار ذهن شما راحت تر متمرکز می شود و آشفتگی از آن دور می شود. در مورد نظافت روزانه برنامه سرسختانه داشته باشید و در اجرایی کردن آن کوتاهی نکنید. یکی از اصول ارتقای دیسیپلین شخصی و افزایش موفقیت در زندگی از مرتب کردن رختخواب در هنگام بیدار شدن و مرتب کردن محیط پیرامون ناشی می شود. شاید برایتان سوال باشد که مرتب کردن رختخواب چه ارتباطی با موفقیت دارد؟ جواب این است که بسیاری از امور ما با هم مرتبط هستند وقتی که شما در ابتدای صبح محل زندگی خود را مرتب می کنید و یک چیدمان زیبا به آن می دهید اثرات آن به صورت سریالی اتفاقات دیگری را در طول روز تحت تاثیر قرار می دهد که بیشتر آنها ناشی از اثر بر ذهن است. هنگامی که فعل و انفعالات ذهنی شما بر روال درستی قرار بگیرند نتایج خوبی هم به بار می آورند. نتایج خوب و افزایش کیفیت زندگی دور از دسترس نیست. همه آنچه که شما برای یک زندگی بهتر لازم دارید در اختیار شما هست. تنها کافی است که دارایی های خود را شناسایی کرده و در جهت استفاده بهتر از آنها اقدام کنید.